verzekeringen voor bedrijven

Gewaarborgd inkomen

Als zelfstandige bent u het gewoon om zelf het heft in handen te nemen. Maar wat als u plots arbeidsongeschikt wordt door ziekte of een ongeval? U kan een tijd niet aan de slag en uw inkomsten dalen. Maar uw vaste kosten blijven dezelfde. Financiële problemen komen om de hoek kijken. Met een verzekering Gewaarborgd Inkomen beschermt u uzelf en uw gezin tegen financiële zorgen door arbeidsongeschiktheid.

Hoeveel krijgt u bij arbeidsongeschiktheid van het ziekenfonds?

In de tabel hieronder ziet u de uitkeringen die u per dag krijgt als u arbeidsongeschikt bent. Deze brutobedragen variëren naargelang uw gezinssituatie en gelden voor het eerste jaar arbeidsongeschiktheid (ook wel primaire arbeidsongeschiktheid genoemd).

Let op: u ontvangt pas vanaf de tweede maand een uitkering. De eerste maand krijgt u helemaal niets.

GezinssituatieBruto-uitkering per dag
Met gezinslast€ 53,99
Alleenstaande€ 41,19
Samenwonende€ 33,13

Bron: RIZIV

Bedragen geldig sinds 1/4/2013

Zoals u kan vaststellen, zijn de uitkeringen beperkt, waardoor uw inkomen in geval van een langere arbeidsongeschiktheid een vrije val zal maken.

Bescherm uzelf en uw gezin

Daarom doet u er goed aan om uzelf en uw gezin te behoeden voor financiële problemen als u plots arbeidsongeschikt zou worden. Een verzekering Gewaarborgd Inkomen zorgt ervoor dat u, in geval van arbeidsongeschiktheid, een rente uitgekeerd krijgt die uw inkomensverlies (gedeeltelijk) compenseert.

 • Bent u tussen 25% en 67% arbeidsongeschikt, dan ontvangt u een rente in verhouding tot uw graad van arbeidsongeschiktheid.
 • Bent u 67% arbeidsongeschikt of meer, dan krijgt u de volledige rente uitgekeerd.

U kan dit product afzonderlijk aankopen of deze waarborg nemen binnen een individuele levensverzekering. De voorwaarden zijn meestal identiek.

Premiebepaling

De premie voor uw verzekering Gewaarborgd Inkomen wordt op basis van een aantal criteria bepaald:

 • Verzekerde rente: u kan maximaal 80% van uw inkomen verzekeren.
 • Leeftijd: hoe jonger u bent bij de onderschrijving van de polis, hoe lager de premie.
 • Beroep
 • Gezondheidstoestand en levensstijl
 • De eigenrisicotermijn in de polis: hoe langer deze termijn, hoe lager de premie zal zijn.
 • Soort rente: u kan kiezen voor een constante rente (die altijd gelijk blijft), een jaarlijks klimmende rente of een jaarlijks klimmende rente tijdens schade.
 • Dekking in geval van enkel ziekte, of in geval van ziekte en ongevallen (enkel privé of alle ongevallen).
 • Dekking in geval van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid of enkel voor volledige arbeidsongeschiktheid.
 • Eindduur van de dekking: hoe langer de dekking loopt, hoe hoger de premie zal zijn.

Fiscaal voordelig

Bent u zelfstandige, dan kan u de premies voor een verzekering Gewaarborgd Inkomen volledig aftrekken als beroepskost.

De uitgekeerde rentes worden belast als vervangingsinkomen.

Medische formaliteiten

Afhankelijk van uw leeftijd en de verzekerde rente is het mogelijk dat u een medische vragenlijst moet invullen vóór de onderschrijving van het contract. Ook kan het zijn dat de verzekeraar u vraagt om bij een dokter langs te gaan voor een medisch onderzoek.

Wachttijd of eigenrisicotermijn

Doorgaans bevat uw polis Gewaarborgd Inkomen een eigenrisicotermijn. Dat is de periode waarbinnen u geen uitkering krijgt van uw verzekeraar.

Stel dat uw polis voorziet in een eigenrisicotermijn van 1 maand. Dan krijgt u, als u langer dan 1 maand arbeidsongeschikt bent, rente vanaf de eerste dag van de tweede maand.

Bij bepaalde verzekeraars is ook een zogenaamde Engelse vrijstelling van toepassing. In dat geval ontvangt u met terugwerkende kracht een rente vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat die arbeidsongeschiktheid langer duurt dan de eigenrisicotermijn.

Voorbeeld:

Uw polis bevat een Engelse vrijstelling van 1 of 2 maanden. Als u gedurende 3 maanden arbeidsongeschikt bent, dan ontvangt u vanaf de 3de maand een rente. Ook zal de verzekeraar u met terugwerkende kracht de rente voor de eerste 2 maanden uitkeren.

Bent u slechts 1 of 2 maanden arbeidsongeschikt, dan krijgt u geen vergoeding.

Gevaarlijke hobby’s

Als u avontuurlijke hobby’s heeft zoals bungeespringen of diepzeeduiken, dan is het belangrijk dat u uw makelaar daarvan op de hoogte brengt. Sommige verzekeraars rekenen hiervoor een bijpremie aan.

Bescherming van de omzet en de vaste kosten van uw vennootschap

Naast uw inkomensverlies heeft u er ook baat bij de continuïteit van uw vennootschap te garanderen tijdens uw afwezigheid door ziekte of ongeval. Daarom kan u ook de omzet van uw vennootschap of de vaste kosten ervan verzekeren.

Een arbeidsongeval?

Heeft u wel een polis Gewaarborgd Inkomen nodig als zelfstandige? Kan u niet terugvallen op de verplichte arbeidsongevallenverzekering die u voor uw personeel afgesloten hebt?

Neen, dat kan niet. De arbeidsongevallenverzekering geldt enkel voor uw werknemers, niet voor uzelf. Wel kan u bij bepaalde verzekeraars een aanvullende waarborg onderschrijven, zodat u zelf ook verzekerd bent. Hou er wel rekening mee dat een arbeidsongevallenverzekering tussenkomt bij een ongeval maar niet bij een ziekte …