verzekeringen voor bedrijven

Objectieve Aansprakelijkheid voor Brand en Ontploffing

Uitbaters van publiek toegankelijke ruimtes (horecazaken, bioscopen, discotheken, culturele centra, …) zijn wettelijk verplicht om een objectieve aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten tegen brand en ontploffing. Het woord ‘objectief’ geeft aan dat er geen fout bewezen moet worden om de slachtoffers te vergoeden voor hun geleden schade. Uitbaters die deze wettelijke verplichting negeren, stellen zich mogelijk bloot aan strafrechtelijke sancties en aan de sluiting van de instelling.