Brandverzekering

Brandverzekering

Net zoals u voor uw privéwoning een brandverzekering onderschrijft, doet u dat best ook voor uw bedrijfsgebouw(en). Wij geven u alvast mee waarop u moet letten.

U werkt van bij u thuis.

Uw brandverzekering voor uw privéwoning volstaat. Die dekt dan zowel uw privé- als uw beroepsruimten.

Belangrijk

 • Meld aan uw makelaar dat u thuis uw (bij)beroep uitoefent.
 • Ga na of uw inboedel correct geschat is.
  Hebt u bijvoorbeeld veel IT-materiaal? Controleer dan of uw verzekerd kapitaal voor de inboedel ook deze toestellen omvat.

U heeft/huurt een kantoorgebouw.

Sluit een aparte brandverzekering af. Bepaalde verzekeraars bieden brandverzekeringen aan op maat van kantoren.

Een brandverzekering is meer dan puur bescherming bij brand- of waterschade. Ook volgende zaken worden gedekt:

 • Schade door storm en hagel
 • Vandalisme
 • Arbeidsconflicten en aanslagen
 • Glasbreuk 

Wat en voor wie?

 • U kunt als eigenaar of als huurder een brandverzekering afsluiten.
 • U kunt zowel het gebouw als de inboedel (kantooruitrusting, elektronisch materiaal, …) verzekeren.

Optioneel kunt u ook een diefstaldekking onderschrijven. Ook een allerisicodekking [1] voor uw goederen is mogelijk.

U hebt een handelszaak.

U kunt hiervoor een specifieke brandverzekering onderschrijven.

Wat is gedekt?

 • Het bedrijfsgebouw
 • Het materiaal
 • De machines
 • De koopwaar
 • Eventueel uw privé-inboedel

U kunt uw verzekering optimaliseren met de volgende waarborgen:

 • Diefstaldekking
 • Dekking zonder vrijstelling
 • Al het materieel wordt vergoed in nieuwwaarde
 • Een dekking tegen valse biljetten
 • Een vergoeding bij een opname in het ziekenhuis of bij overlijden na een verzekerd schadegeval

Specifieke activiteiten

Voor bepaalde professionele activiteiten voorzien we in een verzekeringsoplossing met waarborgen op maat van het beroep

 • Apotheek
 • Bakker-banketbakker
 • Huisarts
 • Kapsalon
 • Kinesitherapeut
 • Landbouwbedrijf
 • Restaurant
 • Tandarts
 • Voedingswinkel

 Voor meer info kunt u steeds bij ons terecht.

 [1] Hierbij zijn alle mogelijke schades gedekt, op enkele logische uitzonderingen na. Wat ook de oorzaak is.

Om uw bedrijfsgebouwen, materiaal en koopwaar te beschermen doet u beroep op een brandverzekering. Deze verzekering dekt schade door brand en aanverwanten.

Indien het kapitaal van het gebouw lager is dan € 1.465.546,12 aan abex-index 739, dan spreekt men over eenvoudige risico’s welke gereglementeerd zijn door de wet op de landsverzekeringsovereenkomst van ’92. Is het te verzekeren kapitaal hoger, dan spreekt men over speciale risico’s en vallen ze niet onder deze wetgeving. Hiervoor laat u zich best bijstaan door een professioneel makelaar die de verschillende mogelijkheden kent en samen met u een analyse zal maken van het te verzekeren risico.

Met andere woorden, hier heeft u nood aan maatwerk.

De brandverzekering is in de eerste plaats een “zaakschadeverzekering”. Dat wil zeggen dat ze de schade aan de materiële zaken zal vergoeden. Daarom vult u deze verzekering best aan met een verzekering bedrijfsschade. Meer hierover onder 'Uw Bedrijfsresultaat'.

Vergeet zeker ook niet de extra dekkingen machinebreuk, alle risico’s elektronica en alle bouwplaatsen risico’s!