verzekeringen voor bedrijven

Arbeidsongevallen

Als u personeel tewerkstelt, bent u wettelijk verplicht hiervoor een arbeidsongevallenverzekering te onderschrijven. Maar wat houdt dit precies in?

Wat is een arbeidsongeval?

Niet elk ongeval dat zich voordoet tijdens de werkuren is een arbeidsongeval. Het moet gaan om een ongeval dat zich tijdens en door het werk voordoet en wordt veroorzaakt door een plotse gebeurtenis die een letsel veroorzaakt.

Het ongeval dat gebeurt op de normale weg naar en van het werk wordt ook als een arbeidsongeval beschouwd.

Verplicht

Elke werkgever in ons land dient voor zijn werknemers een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Heeft u personeel in dienst en onderschrijft u geen arbeidsongevallenverzekering, dan wordt u van ambtswege aangesloten bij het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) en moet u een bijdrage betalen. Als één van uw werknemers het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, zal het Fonds hem of haar vergoeden en vervolgens de schade op u verhalen.

Wat is er gedekt?

Een arbeidsongevallenverzekering dekt, zoals de naam doet vermoeden, arbeidsongevallen van werknemers. Daarnaast zijn ook ongevallen die zich voordoen op de weg naar en van het werk verzekerd.

Als één van uw werknemers slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, dan vergoedt de arbeidsongevallenverzekeraar de kosten voor medische verzorging, prothesen en verplaatsingen en keert hij een vergoeding uit voor loonverlies bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid en bij overlijden.

De vergoeding wordt berekend op basis van het brutoloon van de werknemer. Belangrijk is wel dat het loon voor de berekening van de vergoeding begrensd wordt tot een maximaal jaarloon (wettelijk plafond). Dit maakt dat werknemers die een hoger loon genieten hun inkomsten sterk zien teruglopen als ze arbeidsongeschikt zijn door een arbeidsongeval. De vergoeding die ze ontvangen wordt immers berekend op een lager loon dan hun werkelijke salaris. U kan dit opvangen door het gedeelte van het loon dat het wettelijke plafond overschrijdt ook te verzekeren.

Wie is er gedekt?

Alle personeelsleden die bij u op de payroll staan, zijn verzekerd.

  • Als u ook een beroep doet op zelfstandige medewerkers, dan moet u dit expliciet vermelden en kan u hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten.
  • Interimkrachten zijn gedekt door de arbeidsongevallenverzekering van het interimkantoor.
  • Als bedrijfsleider bent u zelf niet gedekt door de arbeidsongevallenverzekering. U kan hiervoor een individuele ongevallenverzekering afsluiten.