verzekeringen voor bedrijven

Vervoerde koopwaar en materieel

U heeft de keuze tussen twee basiswaarborgen: u kunt er één van beide onderschrijven, of allebei.

1. Een dekking ‘alles is verzekerd, behalve’ voor uw koopwaar

Wat niet expliciet uitgesloten is, is gedekt, zowel tijdens het vervoer als tijdens het laden en lossen.

2. Een exclusieve dekking voor al uw materieel

Dekking van uw gereedschappen, werktuigen en machines tegen schade door een ongeval, brand, natuurramp, instorting, staking, aanslag en andere

Daarnaast kunt u rekenen op

• Een uitgebreide diefstalwaarborg

• Een extra dekking voor

  • Contractuele kosten na een laattijdige levering van nieuwe koopwaar
  • Reddingskosten
  • Kosten voor opruiming en vernietiging van goederen
  • Kosten voor het lossen, herladen en bewaren van geredde goederen