Verzekeringen voor bedrijven

Vervoerde koopwaar en materieel

U heeft de keuze tussen twee basiswaarborgen: u kan er één van beide onderschrijven, of allebei.

Een dekking ‘alles is verzekerd, behalve’ voor uw koopwaar: wat niet expliciet uitgesloten is, is gedekt, zowel tijdens het vervoer als tijdens het laden en lossen.

Een exclusieve formule voor al uw materieel: dekking van uw gereedschappen, werktuigen en machines tegen schade door een ongeval, brand, natuurramp, instorting, staking, aanslag, ...

Daarnaast kan u rekenen op:

• Een uitgebreide diefstalwaarborg

• Een extra dekking voor

  • De kosten van contractuele boetes na een laattijdige levering van nieuwe koopwaar
  • Reddingskosten
  • Kosten voor opruiming en vernietiging van goederen
  • Kosten voor het lossen, herladen en bewaren van geredde goederen na schade