verzekeringen voor bedrijven

Rechtsbijstand Uitbating

Soms moet u zich strafrechtelijk verdedigen of wilt u verhaal uitoefenen tegen derden.

Voorbeeld: een derde beschadigt één van uw toestellen die u nodig heeft voor uw werk.

In dat geval kan u terugvallen op een rechtsbijstandswaarborg:

  • Deze zorgt ervoor dat u uw schade kan recupereren bij de derde.
  • U bent zeker van een professionele verdediging van uw belangen.
  • U kan rekenen op een vergoeding voor de kosten en erelonen van advocaten, experts, …

U kan deze dekking onderschrijven in uw polis BA Ondernemingen.