Verzekeringen voor bedrijven

Machinebreuk

Als u over machines beschikt voor uw productie, dan wilt u uiteraard dat die machines naar behoren werken. Defecte of beschadigde machines bedreigen immers uw rendabiliteit. Met een verzekering Machinebreuk bespaart u zichzelf alvast een hoop financiële zorgen. U kan er zowel vaste als mobiele machines in verzekeren tegen plotse (accidentele) schade.

Garantie? Onderhoudscontract?

Heeft u zo’n verzekering Machinebreuk wel nodig? U heeft misschien al een onderhoudscontract afgesloten? En er is toch nog altijd de fabrieksgarantie? Het is belangrijk om weten dat een verzekering Machinebreuk niet dezelfde waarborgen dekt als een onderhoudscontract of een fabrieksgarantie.

• Een onderhoudscontract dekt niet-accidentele schade, bijvoorbeeld door een gebrek aan onderhoud. U moet nog altijd de herstellingskosten zelf betalen.

Verzekering Machinebreuk: de verzekeringsmaatschappij neemt de kosten voor een verzekerde schade op zich.

• De fabrieksgarantie komt enkel tussen bij fouten in de constructie, het materiaal of de montage, niet bij een plotse materiële schade. Bovendien is deze garantie beperkt in de tijd.

Verzekering Machinebreuk: dekt ook plotse schade en zorgt ervoor dat uw productie niet in het gedrang komt.

Wat is er verzekerd?

Dit is een allerisicopolis. Met andere woorden, alle mogelijke schades zijn gedekt, op enkele logische uitzonderingen na. Wat ook de oorzaak is. We geven u enkele voorbeelden.

Met een verzekering Machinebreuk bent u gedekt tegen schade door:

  • Externe oorzaken: blikseminslag, waterschade, diefstal, …
  • Menselijke tussenkomsten: onhandigheid, nalatigheid, een gebrek aan ervaring, vandalisme, …
  • Uitwerking van elektriciteit: kortsluiting, …
  • Interne oorzaken: materiaal- of constructiefouten, vastlopen, oververhitting, …

Daarnaast vergoeden we ook een aantal bijkomende kosten, zoals:

  • Overuren door personeel
  • Bijstand door technici uit het buitenland
  • Versneld vervoer van onderdelen
  • Kosten voor noodzakelijke opruimingswerken
  • Kosten voor afbraak en wederopbouw

We zorgen er dus voor dat uw productie niet in het gedrang komt en uw financiële verliezen door falende machines tot een minimum beperkt blijven.

Vaste en mobiele machines

U kan in uw polis Machinebreuk zowel vaste als mobiele machines opnemen. De machines zijn ook verzekerd buiten het bedrijf en tijdens het transport. We vertellen u met plezier meer over de precieze waarborgen voor vaste en mobiele machines. Deze zijn immers niet identiek.