verzekeringen voor bedrijven

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Als bestuurder of zaakvoerder van een onderneming kunnen bepaalde nalatigheden of fouten u duur te staan komen. Zelfs uw privévermogen is dan niet veilig. Met een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering schermt u uw privévermogen volledig af. Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van uw aansprakelijkheid als bestuurder of zaakvoerder voor fouten die u begaan zou hebben tijdens de uitoefening van uw mandaat. Belangrijk bij deze polis: alles is verzekerd, behalve hetgene wat expliciet uitgesloten is in de algemene voorwaarden.

Enkele belangrijke bijkomende troeven:

  • U bepaalt zelf mee de hoogte van het verzekerde kapitaal.
  • Ook kosten voor erelonen van raadgevers, advocaten en experts, en gerechtskosten zijn gedekt.
  • Een eenvoudige vragenlijst volstaat om de polis aan te vragen.