Verzekeringen voor bedrijven

Elektronica

Specifiek voor elektronische toestellen bieden we u een gespecialiseerde verzekeringsoplossing aan.

Heeft u al eens stilgestaan bij de volgende situatie: wat als uw pc, laptop, tablet, printer, … gestolen wordt of beschadigd raakt? Of als er zich een defect voordoet?

De kosten voor het gebruik van het materieel en de werkuren van uw personeel blijven. Meer nog, u moet sommige werknemers misschien vragen om overuren te presteren en moet misschien bepaalde opdrachten weigeren. En dan hebben we het nog niet over de gegevensbestanden die u mogelijk kwijt bent en moet heropbouwen.

Het is dan ook een absolute must om uw elektronica optimaal te verzekeren. Het is perfect mogelijk om al uw elektronische toestellen (ook kassa’s, airconditioning en domotica) in één contract op te nemen. Zelfs cd-roms en usb-sticks zijn mee verzekerd.

Wat mag u verwachten?

• Het gaat om een allerisicopolis. Enkel de in het contract expliciet vermelde uitsluitingen zijn niet gedekt. U wordt ook vergoed als er geen oorzaak van de schade gevonden wordt of als die er enkel kwam door uw onhandigheid.

• U bent gedekt tegen:

  • Schade door brand, blikseminslag, ontploffing, waterschade, arbeidsconflicten, vallen van een luchtvaarttoestel, uitwerking van elektriciteit of natuurrampen.
  • Diefstal.
  • Interne risico’s, bijv. uw laptop start niet meer op.

De dekking geldt wereldwijd en ook tijdens het transport!

Optioneel kan u ook twee waarborgen onderschrijven:

  • Wedersamenstelling van software en gegevens: u krijgt een vergoeding om uw databastanden en softwarepakketten terug op te bouwen.
  • Bijkomende kosten: deze waarborg garandeert u dat u zo snel mogelijk uw professionele activiteit kan hervatten door middel van een vergoeding voor de huur van vervangmaterieel of lokalen, aanwerving van extra personeel, …