verzekeringen voor bedrijven

Hospitalisatie

Een ziekenhuisopname kost handenvol geld. Werkgevers kunnen hun personeelsleden dan ook een zeer aantrekkelijk extralegaal voordeel gunnen onder de vorm van een hospitalisatieverzekering. Wij zetten een en ander voor u op een rijtje.

Waaruit bestaat de dekking?

De exacte waarborgen verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Hieronder geven we u alvast een overzicht van de belangrijkste dekkingen. Als u vragen heeft, neem dan gerust contact op met ons kantoor.

Medische kosten

Een beroepsgebonden hospitalisatieverzekering betaalt de medische kosten van een ziekenhuisopname terug, na tussenkomst van het ziekenfonds. Dat laatste is niet onbelangrijk: de betere polissen op de markt betalen ook de prestaties terug als het ziekenfonds helemaal niet tussenkomt. Maar bij sommige verzekeringen is er geen terugbetaling als ook het ziekenfonds weigert tussen te komen.

Ook de kosten voor het vervoer met een ziekenwagen en eventuele transfers tussen ziekenhuizen worden vergoed. In bepaalde polissen is zelfs transport vanop de plaats van een ongeval per helikopter naar het ziekenhuis verzekerd.

Ambulante verzorging

De kosten voor ambulante verzorging die verband houden met de ziekenhuisopname en vallen in een bepaalde periode vóór en na de opname worden terugbetaald. Dit kan bijvoorbeeld gaan om geneesmiddelen, prothesen, kinesitherapie, orthopedische apparaten (lenzen, brilglazen, krukken, …). Welke ambulante zorgen precies terugbetaald worden en gedurende welke periode hangt af van de bijzondere voorwaarden van de polis.

In sommige verzekeringen worden ook de ambulante zorgen voor bepaalde zware ziekten (zoals kanker, diabetes, leukemie, …) terugbetaald, zelfs als er geen ziekenhuisopname geweest is.

Wereldwijd

De hospitalisatieverzekering is meestal geldig in de hele wereld. Sommige polissen voorzien wel in een beperktere tussenkomst voor opnames in de Verenigde Staten en Canada. Ook hierover geven de bijzondere voorwaarden uitsluitsel. Uiteraard kan u met vragen ook steeds bij ons terecht.

Extra waarborgen

Afhankelijk van de specifieke waarborgen in de verzekering is het mogelijk dat ook de volgende dekkingen voorzien zijn:

  • Reddingskosten
  • Repatriëringskosten van het slachtoffer van een ongeval
  • Repatriëringskosten van de andere verzekerden bij een gezondheidsevacuatie of het overlijden van een verzekerde in het buitenland
  • Het versturen van geneesmiddelen, prothesen en brillen
  • Het bezoeken van een verzekerde die in het buitenland in het ziekenhuis opgenomen werd
  • Psychologische bijstand

Wie is er verzekerd?

De werknemer is uiteraard verzekerd. In bepaalde gevallen is het ook mogelijk om de andere gezinsleden van de werknemer op te nemen in de dekking. Dat kunnen ook kinderen zijn die niet op hetzelfde adres wonen, zoals bij co-ouderschap, of studerende kinderen die op kot zitten.

Wie betaalt de premie?

De werkgever beslist wie de premie betaalt. Hij kan dat volledig zelf doen, maar hij kan ook aan zijn werknemers vragen om zelf (een stuk van) de premie te betalen.

Vrije keuze

De verzekerden kunnen vrij de arts en het ziekenhuis kiezen. Hou er rekening mee dat bepaalde verzekeraars hun tussenkomst beperken tot 50% wanneer u voor een privékamer kiest.

Wachttijd

Afhankelijk van de voorwaarden kan het contract een wachttijd bevatten bij ziekte, een ongeval of een bevalling. Wij bekijken samen met u de mogelijkheden. Bij bepaalde polissen is er geen wachttijd.

Derdebetalersregeling

Bij sommige hospitalisatieverzekeringen wordt optioneel in een derdebetalersregeling voorzien. Dit betekent dat u de ziekenhuisfactuur niet moet voorschieten, maar dat de verzekeraar de betaling rechtstreeks regelt met het ziekenhuis.

Individuele voortzetting

Als een werknemer van job verandert, kan hij of zij het contract op individuele basis voortzetten tegen het tarief dat geldt voor zijn of haar instapleeftijd. Weet dat bepaalde verzekeringsmaatschappijen voor medewerkers oplossingen voorzien om hun premie te prefinancieren. Het doel? Voorkomen dat het bedrag van de premie te hoog wordt op het moment van hun pensioen of wanneer ze hun werknemer verlaten.