verzekeringen voor bedrijven

Overlijdensverzekering

Een plots overlijden zorgt niet enkel voor heel wat emotioneel leed, maar kan ook leiden tot financiële zorgen. Een goede overlijdensverzekering is dan ook de ideale oplossing om uw nabestaanden daarvoor te behoeden.

Voor uw personeel

In de groepsverzekering

Sluit u voor (een gedeelte van) uw personeel een groepsverzekering af, dan kan u ervoor kiezen hierin een aanvullende waarborg te voorzien voor als uw werknemer plots zou overlijden.

Er zijn twee mogelijkheden:

  • De groepsverzekering voorziet geen aparte overlijdenswaarborg: in dat geval ontvangen de opgegeven begunstigden bij overlijden van uw werknemer vóór de einddatum van het contract het opgebouwde pensioenkapitaal.
  • Uw werknemers genieten een afzonderlijke overlijdensdekking binnen de groepsverzekering: als uw werknemer voortijdig overlijdt, ontvangen de begunstigden een vooraf bepaald kapitaal.

Bij sommige flexibele groepsverzekeringscontracten, ook wel cafetariaplannen genoemd, kunnen werknemers zelf gedeeltelijk beslissen hoe de premie over de verschillende waarborgen verdeeld wordt. Zo kunnen dertigers tijdelijk kiezen voor een hogere overlijdensdekking en kunnen ze later, als die bescherming minder belangrijk wordt, ervoor kiezen deze dekking te verlagen.

Voor uzelf

Heel wat mogelijkheden

Uiteraard is het ook belangrijk dat uzelf als ondernemer uw nabestaanden financieel beschermt. Wat overlijdensdekkingen aangaat, beschikt u daarbij over verschillende mogelijke oplossingen:

Tijdelijke overlijdensverzekering

U kiest zelf een verzekerd bedrag en bepaalt hoe lang u verzekerd wilt zijn. U kan alleen uzelf verzekeren of ook uw andere gezinsleden. Als uzelf of een andere verzekerde in het contract overlijdt vóór de einddatum van de polis, dan ontvangt de begunstigde het verzekerde kapitaal.
Als u dat wenst, kan u in de loop van het contract de termijn verlengen of het kapitaal aanpassen.

Overlijdensdekking in tak 21-levensverzekering

Als u een levensverzekering met een gewaarborgd rendement of een kapitaalgarantie onderschrijft (ook wel tak 21-levensverzekering genoemd), dan is het perfect mogelijk om daarin een overlijdensdekking op te nemen. U kan dan kiezen voor een minimum kapitaal overlijden of voor een vooraf bepaald aanvullend kapitaal dat de begunstigde bij uw overlijden zal ontvangen.

Schuldsaldoverzekering

Wanneer u een krediet afsluit, kan u de schuldenlast verzekeren via een schuldsaldoverzekering. Als de verzekerde (uzelf, uw partner of beide) overlijdt, dan betaalt de verzekeraar (een gedeelte van) de resterende leninglast af. Op die manier hoeven de nabestaanden zich bij een plots overlijden geen zorgen te maken over de verdere afbetaling van het krediet. 

U kan de overlijdensverzekeringen in persoonlijke naam afsluiten, waarbij u zelf ook de premies betaalt. Maar u kan ook de verzekering onderschrijven via uw vennootschap.

De begunstigden kunnen kiezen voor een uitbetaling onder de vorm van een eenmalig kapitaal of een rente.

Medische formaliteiten

Afhankelijk van uw leeftijd bij het begin van de polis, uw gezondheidstoestand en levensstijl en het verzekerde kapitaal bestaat de kans dat er bepaalde medische formaliteiten vervuld moeten worden. Dat kan gaan om het invullen van een eenvoudige medische vragenlijst of een controlebezoek bij een dokter.

Als u nog vragen heeft, neem dan zeker contact op met ons.