verzekeringen voor bedrijven

BA Beroepsaansprakelijkheid

Deze verzekering dekt contractuele schade die veroorzaakt wordt aan derden door fouten bij de uitoefening van het beroep zelf. Een aantal specifieke beroepen hebben er alle belang bij om zo’n beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Denk aan beoefenaars van medische en paramedische beroepen (artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten), notarissen, advocaten, reisagenten, boekhouders, verzekeringsmakelaars, …

Enkele voorbeelden:
  • Een foutieve medische ingreep door een chirurg zorgt ervoor dat een patiënt verlamd raakt.
  • Een boekhouder dient de jaarrekening van een klant te laat in, waardoor die een boete krijgt.