verzekeringen voor particulieren

Waardebepaling

Een belangrijk onderdeel van de brand- of huurdersaansprakelijkheidsverzekering is de waardebepaling van het te verzekeren goed. Wanneer dit niet op de correcte manier gebeurt, loopt u het risico dat de evenredigheidsregel toegepast wordt.

Gelukkig hebben de verzekeringsmaatschappijen hiervoor verschillende systemen die u toelaten deze evenredigheidsregel uit uw contract te schrappen.

De meest voorkomende systemen zijn de volgende:

  • Eerste risico: Er wordt een bedrag bepaald dat de maximale tussenkomst van de verzekeraar bedraagt. Bij schade lager dan dit bedrag zal u de volledige schade min de vrijstelling uitgekeerd krijgen. Bij schade hoger dan dit bedrag zal u het verschil zelf moeten dragen.


  • Evaluatierooster: Elke maatschappij heeft zijn eigen roosters om de waarde van een pand te bepalen. Meestal nemen ze het aantal ruimtes, de afwerkingsgraad, de oppervlakte, het bouwjaar, het aantal gevels, enz. mee om tot een verzekerd bedrag te komen. Zo bent u nooit onderverzekerd en zal de maatschappij uw volledige schade, eventueel verminderd met de vrijstelling, vergoeden. Laat u aanpassingen uitvoeren aan het pand, geef die dan door aan uw makelaar zodat die uw rooster kan aanpassen. Veel verzekeraars zetten bij deze methode zelfs geen bedrag meer in de polis, maar gebruiken een formulering die aanduidt dat zij de heropbouwwaarde dekken op datum van het schadegeval.

  • Expertise: U kan de waarde van uw pand ook laten bepalen door een erkend expert. Die zal het pand bezoeken en opmeten om daarna een verslag op te stellen en een waarde te bepalen. Is er nadien sprake van onderverzekering, dan is de expert daarvoor verantwoordelijk, tenzij er aanpassingen aan het pand gebeurd zijn na diens verslag.