verzekeringen voor particulieren

Rechtsbijstand

Een juridisch conflict is nooit uitgesloten. Het is belangrijk dat u dan beroep kan doen op specialisten. Met een rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd voor juridisch advies en rechtshulp. Ook eventuele kosten die uit deze rechtshulpverlening voortvloeien, zoals expertisekosten, kunnen gedekt zijn. Met een rechtsbijstandverzekering voorkomt u financiële moeilijkheden als u nood hebt aan professionele juridische hulp. Om belangenconflicten te vermijden, kan u best opteren voor een contract rechtsbijstand bij een gespecialiseerde onafhankelijke maatschappij.

Wanneer heeft u een rechtsbijstand nodig?

Strafrechtelijke verdediging:

Wanneer u voor een strafrechtbank wordt gedagvaard, wordt u strafrechtelijk verdedigd. Er wordt een advocaat aangesteld om uw belangen als verzekerde te verdedigen. Dit kan bijvoorbeeld in volgende gevallen:

  • U heeft een ongeval met uw fiets waarbij een voetganger zwaar ten val komt. U moet hierdoor voor de politierechtbank verschijnen.
  • Uw zoon veroorzaakt een ongeval op skivakantie en een andere skiër komt om het leven. U wordt hiervoor vervolgd.

Burgerrechtelijk verhaal:

Wanneer u schade heeft geleden door de fout van een derde zal de rechtsbijstandverzekeraar al het mogelijke doen om die schade te recupereren. Het kan zowel om lichamelijke als materiële schade gaan. Volgende voorbeelden zorgen voor verduidelijking:
  • Het gebouw naast u wordt afgebroken en dit veroorzaakt schade aan uw woning. Gelukkig heeft u op aanraden van uw verzekeraar een plaatsbeschrijving opgemaakt. Er wordt een schade-eis ingediend bij de verantwoordelijke aannemer.
  • Uw dochter is slachtoffer van verkeersagressie en heeft hierdoor morele en lichamelijke schade opgelopen.

Insolventie van derden:

Indien een onvermogende derde schade veroorzaakt, zal de rechtsbijstandverzekeraar de aan u toekomende vergoeding betalen.