verzekeringen voor particulieren

Huurder

Wist u dat u als huurder verantwoordelijk bent voor alle schade aan het door u gehuurde pand tenzij u het tegendeel kan bewijzen? U hebt namelijk de verplichting tegenover de eigenaar om het pand in de staat terug te geven zoals u het ontvangen hebt na de huurovereenkomst.

Om problemen te vermijden, eisen de meeste verhuurders contractueel dat u als huurder een verzekeringscontract afsluit dat deze aansprakelijkheid dekt. Net daardoor wordt een huurdersaansprakelijkheidsverzekering meestal verkeerdelijk aanzien als een brandverzekering. Niet enkel ten opzichte van de eigenaar geniet u dekking, maar ook ten opzichte van derden. Denk maar aan de buren die schade kunnen lijden door een schadegeval in of aan het door u gehuurde pand.

Sommige eigenaars voorzien afstand van verhaal ten opzichte van hun huurders/gebruikers. Dit wil zeggen dat zij de geleden schade niet gaan recupereren bij deze huurders/gebruikers. In dat geval controleert u best of de verzekeringsmaatschappij van de eigenaar ook voorziet in afstand van verhaal. U krijgt immers meestal met hen te maken in geval van schade. Ook checkt u best of de eigenaar voor een voldoende hoog bedrag is verzekerd zodat u bij schade niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Vergeet naast uw aansprakelijkheid als huurder vooral uw eigen goederen niet. Voor uw inboedel sluit u best een brandverzekering af die mogelijke schade hieraan dekt. Hou bij het bepalen van het te verzekeren kapitaal rekening met de totaliteit van uw inhoud (inclusief uw kleren). U kan bij schade ook gebruikmaken van de evenredigheidsregel.