verzekeringen voor particulieren

Uw zwembad

Installeert u in uw perfect aangelegde tuin ook een - al dan niet ingebouwd - zwembad? Dan is het raadzaam hiervoor een extra dekking af te sluiten. Zo kan u zich indekken tegen schade aan o.m. de liner of het filtersysteem.

Naast de schade aan het zwembad zelf zijn er een aantal maatschappijen die ook dekking verlenen voor eventuele lichamelijke kwetsuren opgelopen in of rond het zwembad.