verzekeringen voor particulieren

Familiale verzekering

Heeft uw kind tijdens het voetballen een ruit gebroken op school? Is uw hond ontsnapt en heeft hij een voorbijganger gebeten? Dan komt uw familiale verzekering – ook ‘BA Privéleven’ genoemd – tussen. De familiale verzekering dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid voor lichamelijke en materiële schade veroorzaakt aan derden. Volgens de wet staat iedereen daartoe garant met zijn hele vermogen. Deze verzekering is niet verplicht, maar wel heel erg nuttig. Zeker met kinderen is een ongeval snel gebeurd, en de financiële gevolgen kunnen aanzienlijk zijn…

Wat is gedekt in de familiale verzekering?

In principe dekt deze verzekering 'elke onopzettelijke schade aan derden waarvoor een verzekerde of zijn gezin extra-contractueel aansprakelijk is in het kader van zijn privéleven'. In concreto dekt de familiale verzekering schade veroorzaakt door:

  • Gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen
  • Huisdieren (veelal uitgezonderd paarden)
  • Kinderen die op kot zitten
  • Huispersoneel (poetsvrouw, tuinman enz.)

Het is van belang dat de schade tot stand kwam in de privésfeer. Schade ten gevolge van een professionele activiteit is dus niet gedekt.