Terminologie

Evenredigheidsregel

Wanneer u een woning verzekert dient u, voor zowel de inhoud als het gebouw, kapitalen op te geven. Het is belangrijk dat deze juist zijn of u riskeert de toepassing van de evenredigheidsregel.

Deze regel is eenvoudig uit te leggen met een voorbeeld:
Stel u verzekerd uw gebouw voor een bedrag van 100 000,- euro. Op een dag krijgt u een kleine brand welke een schade van 10 000 euro veroorzaakt. Bij de expertise blijkt echter dat uw woning voor 200 000,- euro moest verzekerd zijn. Dan zal de maatschappij maar 5000 euro (eventueel te verminderen met een vrijstelling) uitkeren. De helft van het schadebedrag daar u ook maar voor de helft van het pand premie betaalde.

Gelukkig bestaan er eenvoudige systemen om de toepassing van deze evenredigheidsregel te vermijden maar u moet hier wel aan denken voordat er schade is. Daarom is het belangrijk om bij het afsluiten van een brandverzekering de gevraagde informatie zo correct mogelijk mee te delen.

Engelse vrijstelling

Het bedrag dat ten laste blijft van de klant vervalt wanneer de totale schade groter is dan een bedrag vastgesteld in het contract.