verzekeringen voor particulieren

BA auto

Burgerlijke aansprakelijkheid

In België is de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, ook BA genoemd, verplicht voor iedereen die zich op de openbare weg begeeft met een gemotoriseerd voertuig en met bepaalde aanhangwagens. Uw BA dekt alle schade veroorzaakt aan uw passagiers en aan derden bij een ongeval waarvoor u aansprakelijk bent.

Opgelet: uw BA-verzekering biedt geen vergoeding voor uw verwondingen als bestuurder, en ook niet voor de schade aan uw eigen voertuig.

Wat is gedekt in de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid?
Het basisprincipe is hetzelfde bij alle verzekeraars: uw aansprakelijkheid is gedekt in geval van schade aan een derde partij.

Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden, gratis of voor een voordelige prijs, uitbreidingen van de dekking aan:

  • bijstand en een vervangvoertuig gedurende 24 uur bij een ongeval;
  • dekking van de medische kosten inclusief protheses, esthetische chirurgie, repatriëringskosten ...
  • vergoeding bij blijvende invaliditeit;
  • tot 25.000 euro vergoeding in geval van overlijden;